PENTADBIRAN PELAKSANAAN SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2018

Berikut Adalah Makluman Berkaitan Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas Tahun 2018 Yang Boleh Dimuat Turun Sebagai Panduan.

Mohon tindakan cetakan dan simpanan fail.

1. Surat Makluman Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas 2018 (PPKI) - mohon cetak dan  
    minit pentadbir.
2. Surat Makluman Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas 2018 (SKPK) - mohon cetak dan 
    minit pentadbir.
3. Surat Arahan Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas BPKhas KPM.
4. Tapak Data Saringan LINUS Pendidikan Khas Bagi Kohort 7 Bil.1/2018 dan Saringan Domain 
     Pendidikan Khas Kohort 7 Bil.1/2018.
5. Tapak Data Saringan Ulangan Domain Pendidikan Khas Bagi Kohort 1 hingga Kohort 6 Tahun 2018.
6. Panduan Data MBK Yang Tidak Melepasi Domain Pendidikan Khas (Saringan Tahun 2017) Untuk 
     Saringan Ulangan Domain Pendidikan Khas Bagi Kohort 1 hingga Kohort 6 (Saringan Tahun 2018).
7. Garis Panduan Pentadbiran Saringan LINUS Pendidikan Khas.
8. Maklumat Saringan LINUS Pendidikan Khas Tahun 2018.
9. Carta Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas Tahun 2018.
10. Browser LINUS Pendidikan Khas Tahun 2018.
11. Contoh Penulisan Laporan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam PdPc (Kategori Domain 
      Kognitif).
12. Surat Penataran LINUS Pendidikan Khas (Zon 1) - PPD Bachok, Gua Musang, Jeli, Kuala Krai, Kota Bharu.
13. Surat Penataran LINUS Pendidikan Khas (Zon 2) - PPD Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat.
14. Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas (Tambahan)
15. Contoh Watikah Pelantikan Guru Penyelaras Linus (Tambahan)
16. Contoh Jadual Intervensi Domain (Tambahan)
17. Garis Panduan Pemilihan Intervensi Domain Linus Pendidikan Khas (Tambahan)
18. Instrumen Pemantauan Linus Pendidikan Khas (Tambahan)
19. Surat Arahan Kutipan Data LINUS Pendidikan Khas 2018 (Tambahan)
Share: