SIARAN PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2018

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan meneruskan pelaksanaan Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) bagi tahun 2018 dengan beberapa pengecualian daripada Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2012.Sila muat turun dokumen yang berkaitan.


BIL
PERKARA
1
2
3
Share: