PENATARAN MATA PELAJARAN KSSM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN KHAS

PENATARAN MATA PELAJARAN KSSM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN KHAS

Merujuk perkara di atas, semua Penolong Kanan dan Penyelaras Program Pendidikan Khas Integrasi ( Sekolah Menengah ) diminta memastikan guru yang mengajar mata pelajaran berkaitan agar hadir ke penataran mengikut jadual yang ditetapkan.

Sila muat turun surat arahan dan Jadual Penataran.

Bagi penataran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik pada 12 September 2017, peserta diminta ke lokasi penataran berdasarkan pilihan mata pelajaran yang dilaksanakan di setiap PPKI. Guru Pendidikan Seni Visual diminta ke Bilik Mesyuarat PPD Kuala Krai manakala guru Pendidikan Muzik diminta ke Bilik Seminar PPD Kuala Krai.

Satu tambahan kursus khas untuk Pemantapan Penataran bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik dibuat pada 3 hingga 4 Oktober di Bilik Seminar SMK Kutan, Tumpat. SEMUA PPKI MENENGAH WAJIB menghantar peserta untuk menerima latihan khas dan diminta membawa alat muzik UKELELE CONCERT.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pegawai Meja seperti yang dinyatakan dalam surat berkenaan.
Share: