JURULATIH UTAMA BAGI PENATARAN MATA PELAJARAN KSSM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN KHAS

JURULATIH UTAMA BAGI PENATARAN MATA PELAJARAN KSSM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN KHAS

Merujuk perkara di atas, semua Jurulatih Utama bagi mata pelajaran KSSM Tingkatan 2 Pendidikan Khas diminta muat turun surat arahan penataran dan jadual penataran untuk kebenaran ketua jabatan masing-masing.

1. Surat Jurulatih Utama
2. Senarai Jurulatih Utama yang terlibat
3. Jadual penataran

Sekian, dimaklumkan untuk tindakan semua Jurulatih Utama.
Share: