BORANG PENGUMPULAN MAKLUMAT BAGI PERALATAN DAN BAHAN SOKONGAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS, PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI, PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PUSAT PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KHAS

Untuk makluman tuan, Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengemaskini maklumat bagi mengenal pasti status peralatan dan bahan sedia ada, penyenggaraan serta keperluan peralatan khas dan bahan sokongan pembelajaran murid berkeperluan khas (MBK) di Sekolah Pendidikan Khas (SPK), Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), Program Pendidikan Inklusif (PPI) dan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK).


Sehubungan dengan itu pihak sekolah perlu mengemukakan borang yang telah lengkap diisi ke Unit Pendidikan Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan selewat-lewatnya sebelum atau pada 12 Julai 2017. Perkara ini amat penting dalam memastikan maklumat yang diperoleh adalah tepat bagi membolehkan Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia  membuat verifikasi status penyenggaraan dan bekalan supaya menepati jumlah keperluan sebenar.
BIL
PERKARA
1
Share: