MAKLUMAN PELAKSANAAN SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2017

 Berikut adalah surat makluman berkaitan pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas bagi Tahun 2017.


1. Surat Makluman Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas PPKI 2017
2. Surat Makluman Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas SPK 2017
3. Lampiran Jadual Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas 2017
4. Senarai Murid Tidak Melepasi Domain Pendidikan Khas Kohort 1-5 / 2016
5. Tapak Data Saringan Linus & Domain Kohort 6 Bil.1 2017
6. Tapak Data Saringan Ulangan Domain Pend.Khas Kohort 1- 5 2012/2016
7. Instrumen Saringan 2 2010 Literasi Membaca
8. Instrumen Saringan 2 2010 Literasi Menulis
9. Instrumen Saringan 2 2010 Numerasi Lisan
10. Instrumen Saringan 2 2010 Numerasi Bertulis
11. Instrumen Saringan Linus Domain Pendidikan Khas
12.Garis Panduan Pentadbiran saringan LINUS Pendidikan Khas
Share: