PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) KATEGORI ORANG KURANG UPAYA (OKU) FASA PERTAMA TAHUN 2016

Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan pengemaskinian tatacara Pelaksanaan Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) Kategori Orang Kurang Upaya (OKU) Fasa Pertama Tahun 2016.Sehubungan dengan itu sekolah-sekolah yang menerima peruntukan EMK Tahun 2016 perlu melengkapkan borang dibawah selewat-lewatnya sebelum atau pada 29 Disember 2016

Pautan

BORANG PELAKSANAAN EMK FASA 1 TAHUN 2016

SURAT PELAKSANAAN EMK FASA 1 2016

https://goo.gl/forms/lPu2rWnWD7j2Dev32


Share: