KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK GURU ALIRAN PERDANA DAN GURU PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2015

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan akan melaksanakan Kursus Peningkatan Profesionalisme Pendidikan Inklusif  Untuk Guru Aliran Perdana dan Guru Pendidikan Khas Tahun 2015.
Sekolah perlu mencadangkan SATU (1) orang guru untuk hadir ke kursus berkenaan. Bagi sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), peserta mestilah di kalangan guru PPKI tersebut, manakala bagi sekolah yang tidak mempunyai PPKI, peserta mestilah di kalangan Guru Akademik Biasa (guru kelas atau guru mata pelajaran).

Surat Panggilan 1
Surat Panggilan 2
Senarai nama sekolah
Jadual

Share: