BENGKEL PENYEBARAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) TAHUN 6 BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan akan melaksanakan siri bengkel penyebaran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 6 bagi semua matapelajaran Pendidikan Khas untuk pelaksanaan tahun 2016 pada 11 - 13 Oktober dan 18 Oktober 2015 di beberapa lokasi yang berbeza.


               


Share: