BENGKEL PENYELARASAN PENYEBARAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) TAHUN 6 KEPADA JURULATIH UTAMA NEGERI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan akan melaksanakan siri taklimat penyebaran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 6 bagi semua matapelajaran Pendidikan Khas untuk pelaksanaan tahun 2016.


Sehubungan dengan itu, jasa baik tuan dipohon untuk membenarkan guru-guru di bawah pentadbiran tuan yang telah dilantik sebagai Jurulatih Utama Negeri (JUN) Mata Pelajaran Pendidikan Khas Kelantan (seperti senarai  Lampiran A) untuk menghadiri bengkel........


           


Share: