LAPORAN PENCAPAIAN PENTAKSIRAN MBK

Dengan segala hormatnya surat KPMSP.600-14/1 (    ) bertarikh 19 Jun  2015 berhubung perkara di atas adalah berkaitan dan dirujuk.

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas), Kementerian Pendidikan Malaysia sedang  memantapkan pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) di semua sekolah kerajaan seluruh negara.

Pihak tuan dipohon melengkapkan laporan berkenaan melibatkan semua Murid Berkeperluan Khas (BMK) daripada PPKI sahaja.

Surat Makluman
Surat JPN
Format Pelaporan
Share: