PELAKSANAAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (E-RPI) BAGI MURID BERKEPERLUAN KHAS

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan sistem Rancangan Pendidikan Individu secara dalam talian melalui Projek Rintis RPI Online bagi MBK di bawah program kolaboratif KPM dengan United Nation Children's Fund (UNICEF).
Semua sekolah yang menawarkan pendidikan khas hendaklah menggunakan e-RPI yang boleh diakses melalui laman sesawang http://moe.gov.my/ppi_rpi .
Share: